Installasjon av solcelleanlegg på følgende kommunale bygninger

Installasjon av solcelleanlegg på følgende kommunale bygninger: Rådhuset, barnehagen, ungdomsskolen og gymsalen med total effekt på 100 kWp – Niardo kommune (BS)