Bedriften

Bedrift for prosjektering og bygging av transmisjonslinjer

REBAIOLI S.p.A. er anerkjent over hele verden for Kraftlinjer , for prosjektering og bygging av transmisjonslinjer for kraft og telekommunikasjon, samt tekniske anlegg i henhold til kundens behov og krav.

Profesjonalitet, kvalitet og fleksibilitet er typiske kjennetegn ved REBAIOLI S.p.A.’s utøvelse av arbeidet.

REBAIOLI S.p.A. er en vel organisert familiebedrift, som opp gjennom årene har vist evne til å tilpasse seg stadig endrede markedsbehov og lovpålagte krav.

Bedriften ble stiftet som entreprenørbedrift i 1948 av Cav. ENRICO PAOLO REBAIOLI. under navnet “IMPRESA REBAIOLI CAV. ENRICO”. ”. Enrico P. Rebaioli har mye av æren for utviklingen av 380 kV kraftnettet i Italia i årene etter 1960.

I 1976 ble navnet på bedriften endret til ”REBAIOLI S.p.A.”, som følge av en diversifisering av aktivitetene og utvidelse mot nye sektorer.

Bedriften er nå et ledende foretak for prosjektering og bygging av transmisjonslinjer for kraft og telekommunikasjon, fordelingsnett og transformatorstasjoner.

REBAIOLI S.p.A.” har alltid vært forut for sin tid og er kjent for sin kompetanse innen sektoren – fra prosjektering, bygging og installasjon av transmisjonslinjer og stasjoner.

Denne kompetanse representerer en tilleggsverdi som gjør det mulig for ”REBAIOLI S.p.A.” å gi sine kunder komplette avtaler, i form av turnkey-avtaler.

En Turnkey-avtale er basert på et integrert system som sikrer alle behov og krav en oppdragsgiver har i et prosjekt, og kan kun tilbys av én pålitelig samarbeidspartner som tilbyr følgende tjenester:

Services offered:

  • Rådgivning og bistand
  • Prosjektering
  • Leveranse av materiell
  • Grunnarbeid og bygging av master, tårn og hytter
  • Installasjon av utstyr
  • Kraftforsyning BT/BM
  • Kraftproduksjon fra vindkraft

Alle fagfolk hos REBAIOLI S.p.A. har gjennomgått tilpasset teknisk opplæring slik at bedriften kan påta seg både det tekniske og administrative ansvaret ved en entreprisekontrakt.

Dette innebærer kontroll på alle mekaniske og elektriske komponenter, samt alt tilleggsutstyr knyttet til disse. REBAIOLI S.p.A. tilbyr sine kunder kvalitet, samt rask og profesjonell bistand.

REBAIOLI S.p.A. er sertifisert hos flere nasjonale institusjoner.

REBAIOLI S.p.A. plasserer og driver sine riggplasser i samsvar med miljømessige kriterier, uten å forstyrre stedets etablerte miljø.

REBAIOLI S.p.A. bistår i nødsituasjoner der værforhold eller annen ekstern årsak har satt kraftlinjene ute av drift, og medvirker aktivt til gjenopprettelse av driften.

I nødsituasjoner garanterer REBAIOLI S.p.A. en intervensjonstid på 36 timer.