The Rebaioli-Gruppen

Global leverandør av telekommunikasjon installasjoner og tjenester

Rebaioli-Gruppen erfarer en økende konkurranse i telekommunikasjonssektoren. For å møte konkurransen har Rebaioli-Gruppen fortløpende tilpasset seg markedet, som krever stadig bedre kvalitet på leveranser og tilpasning av tjenester (spesielt knyttet til tekniske anlegg).

Rebaioli-Gruppen er opptatt av påvirkninger på miljøet og har investert i tiltak rettet mot et sikrere arbeidsmiljø.

Kvalitet er en nøkkelfaktor. Rebaioli-Gruppen var en av de første bedriftene i Italia som implementerte et system for kvalitetsstyring, sertifisert i henhold til UNI-EN ISO 9000. I 2003 ble Rebaioli-Gruppens System for kvalitetsstyring sertifisert etter standardene angitt i UNI-EN ISO 9001.

Rebaioli-Gruppen har videreutviklet seg basert på egne erfaringer og gjennom samarbeid med andre kompetente bedrifter innen elektro- og telekommunikasjon sektoren. Erfaring og kompetanse er svært godt integrert i Rebaioli-Gruppen og bidrar til at bedriften kan tilby sine kunder englobal ”turnkey-tjeneste”.

Rebaioli-Gruppens suksess er et resultat av en moderne gjennomføringsmetode som er i tråd med og ivaretar gjeldende normer:

  • Regler for organisering av arbeidsmidler, prosesser og personale
  • Miljøpolitikk
  • Tydelige retningslinjer for HMS
  • Risikoanalyse
  • Iverksetting av forebyggende tiltak

For å oppnå sine mål, har Rebaioli-Gruppen siden 2007 brukt et integrert styringssystem for kvalitet – miljø – og sikkerhet som er i samsvar med internasjonale normer. Systemet benyttes blant annet for å identifisere mangler og avvik, for deretter å initiere forbedringsprosesser.

albero