Utførte arbeider

Oppdrag som REBAIOLI S.p.A. har utført

Alt
Italia
Utlandet

Agrienergia

Levering og montering av drivhus med solcelleanlegg (5 MWp) til Samassi kommune

Alstom

Utvikling av lysanlegg og sterkstrømsanlegg for høyhastighetsstrekningen Bologna-Firenze. Legging av fiberoptiske kabler, mellom- og høyspenningskabler i kulverter og rør,

Alstom

Bygging av en 132 kV D.T. primær sambandslinje mellom stolpe nr. 1 og stolpe nr. 36. Nedriving av den

Alstom

Bygging av en primær 132 kV sambandslinje til D.T. mellom understasjonen til HHB i Beneceto og stolpe nr. 106,

Sirti

Installering av 15 kV mellomspenningskabler, bygging av sterkstrømsanlegg, installering av styringspaneler for mellomspenning, styringspaneler for automatiske funksjoner i

Terna

Bygging av 380 kV høyspentledning på strekningen mellom Fiorano og Robbia, fra stolpe nr. 1 ved endestasjonen S. Fiorano

Terna

Utførelse av en variant på 380 kV høyspentledningen mellom Matera og Santa Sofia, over en strekning på 12,0

Terna

Utskifting av ledninger og banelegemer fra P. 32 til P. 56 for å forbedre påliteligheten, effektiviteten og sikkerheten

Comune di Gianico

Utførelse av nytt tak, og levering, installering, vedlikehold og fjernstyring av et solcelleanlegg med min. effekt på 55,22

Comune di Niardo

Installasjon av solcelleanlegg på følgende kommunale bygninger: Rådhuset, barnehagen, ungdomsskolen og gymsalen med total effekt på 100 kWp

Terna

Utførelse av en 380 kV-ledning som skal forbinde kraftstasjonen med 380/150 kV effekt i Tuscania (VB), som er

ABB

Levering og montering av drivhus med solcelleanlegg (4 MWp) i Furcas og Pinna

Verbund

380 kV kraftledning mellom Keinachtal – Wien Südost, utbedring av ledningsnettet,

Svenska Kraftnat

400 kV FL 17 linje mellom Stenkullen og Lindome, strekking av kraftledninger og

Salini

Prosjektering, levering av alle elektriske og mekaniske komponenter samt overoppsyn under utførelsen av en høyspent 66 kV-luftlinje fra

Consorzio Italia 2000

Konstruksjon, endring og demontering av kraftledninger med høy og meget høy

Consorzio Italia 2000

Bygging av en 150 kV kraftoverføringslinje mellom Alexandroupoli, Provatonas og Didimotiko. Nedriving av den eksisterende linjen, montering av stolper