Oppgradering av transmisjonslinjer

Øke ytelsen i transmisjonslinjene

For å oppnå bedre pålitelighet, effektivitet og sikkerhet i transmisjonsnettet, vil en oppgradering av transmisjonslinjene omfatte utskiftningen av de eksisterende kraftlederne til mer moderne teknologi, som f.eks fiberkabel for telekommunikasjon, eller jordlederne. For kraftlinjer forutsettes det at eksisterende utstyr for linjer à 130 – 150 – 380 kV beholdes.

Modernisering av transmisjonsnettet ivaretar følgende krav:

  • Optimalisering av transmisjonsnettet, ved å skifte ut eksisterende ledere (som kom i drift på slutten av 60-tallet og er kommet til slutten av sitt operative liv).
  • Økt sikkerhet og pålitelighet i transmisjonsnettet, spesielt i samkjøring med utenlandske nett. Dette krever utskiftning av de deler av nettet som ikke lenger er i samsvar med internasjonale standarder.

REBAIOLI S.p.A. utfører oppgradering av transmisjonslinjer, uten ulemper og avbrytelser i leveranse av tjenester til kundene i de aktuelle områdene.