Privacy

REBAIOLI S.p.A. informerer de som besøker selskapets NETTSTED om at persondataopplysningene er beskyttet i henhold til gjeldende forskrifter om personvern (Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003).

Data typer

Navigasjonsdata

Når brukeren besøker NETTSIDEN er han helt anonym.

Under den normale virksomheten vil databehandlingssystemene og prosedyrene for programvaren som administrerer nettstedet samle inn noen persondata som kreves når Internett kommunikasjonsprotokollene er i bruk.

Det gjelder informasjon som ikke blir samlet inn for deretter å bli koblet sammen med identifiserte personer (med lignende interesser), men informasjoner allikevel kan bearbeides og kobles sammen med data i tredjepersoners besittelse. Dette kan medføre at brukeren kan identifiseres. Disse dataene omfatter: IP-adresser og domener i datamaskinen som brukeren av nettsiden benytter, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) for etterspurte ressurser, tidspunktet for forespørselen, hvilken metode som er brukt for å sende forespørselen til serveren, svarfilens størrelse, den numeriske koden som viser svartilstanden til filen fra serveren (utført, feil osv.), øvrige parametre som angår operativsystemet, samt brukerens informatikkmiljø.

Disse opplysningene benyttes kun for å innhente anonyme informasjoner om bruken av NETTSTEDET for statistiske formål, samt for å kontrollere at nettstedet fungerer korrekt. Alle opplysningene blir slettet etter endt bearbeidelse.

Til overføringen av personlige opplysninger benyttes ikke informasjonskapsler og heller ikke såkalte ”faste informasjonskapsler”, dvs. systemer for sporing av brukerne.

Såkalte ”øktinformasjonskapsler” brukes heller ikke. Informasjonskapsler blir dermed ikke varig lagret i brukerens datamaskin og forsvinner når nettleseren lukkes.

Opplysninger brukeren gir fra seg frivillig

Personopplysningene, som kun blir oppgitt av brukeren selv på NETTSTEDET i forbindelse med ”anmodning om kontakt”, brukes for å kommunisere med NETTSTEDET. Valgfrie, eksplisitte og frivillige e-postforsendelser til adresser som oppgis på dette NETTSTEDET medfører at avsenderens adresse, og eventuelt andre opplysninger som oppgis i e-posten, blir registrert. Dette er nødvendig for å kunne svare på forespørslene.

Formål og prosedyrer ved behandling

Databehandlingen utføres i samsvar med prinsippene for korrekt og lovlig adferd og retten til innsyn, samtidig som dine konfidensielle opplysninger vernes og dine rettigheter ivaretas. Opplysningene du oppgir vil bli behandlet i overensstemmelse med selskapets aktiviteter og formål. Opplysningene blir behandlet, i henhold til loven, både med elektroniske og skriftlige hjelpemidler, samt et hvert annet egnet hjelpemiddel.

Formålet med overføring av person-opplysninger og hvem det angår

For å kunne levere tjenestene er det helt nødvendig at vi får tilgang til dine personopplysninger. Dersom du ikke gir ditt samtykke, vil det kunne medføre at forbindelsen opphører helt eller delvis.

Dataene vil utelukkende bli formidlet til utenforstående personer som f.eks. medarbeidere, konsulenter, representanter, speditører, partnere, kredittinstitusjoner, dersom disse har en sterk medvirkning til utøvelsen av forbindelsen.

Vedkommendes rettigheter

I henhold til art. 7 av det italienske D.lgs 196/2003 har vedkommende (den som eier opplysningene som blir behandlet av oss) til enhver tid rett til å: få innsyn i personopplysningene vi har om han/henne, og hvordan disse blir

  • brukt
  • kreve at dataene blir oppdatert, integrert, rettet eller slettet;
  • anmode om at behandlingen avbrytes eller nekte videre behandling av opplysningene
  • Eiere av rettigheter og Ansvarlige
  • Ansvarshavende for persondatabehandling er REBAIOLI S.p.A

DPsS som blir utarbeidet hvert år. Per i dag er REBAIOLI S.p.A. ansvarlig for behandlingen. I henhold til art. 7 i det italienske D.lgs 196/2003, kan man når som helst henvende seg til disse for å håndheve sine rettigheter overfor ansvarshavende. Vedkommende kan sende en forespørsel om dette til følgende adresse:

REBAIOLI S.p.A. Via degli Artigiani, 30 25040 DARFO BOARIO TERME (BS)

Cookies

This website uses first party and third parties Cookies. By navigating this website or by closing the informative cookie banner which is present on every page (or by clicking anywhere on it) the use of Cookies is accepted. These will be further explained together with the procedure to deny access to all or some of them. Cookies are small files containing small amount of data which are sent to the users browser when a certain website is visited. Every further use of the same website Cookies are sent again to the website that originally generated them (first party cookies) or to another site that recognizes them (third party cookies). Cookies are useful because they allow a website to recognize the user. They have different purposes, for example allowing the navigation through various pages and in general give and permit a better navigation experience. They also guarantee that content shown, such as online advertisements, are in harmony with what the user wants and is interested in. Depending on the use or purpose of use, cookies can be divided into technical cookies, profiling cookies and third party cookies.

Nearly all web browsers are set to automatically accept cookies. Visitors or users have the possibility to easily change this behavior at their own wish. As clearly stated above by wishing not to use cookies during navigation of the website this may lead to a less efficient use and may compromise anything related to authentication. Many cookies are automatically deleted from the computers hard drive at the end of every session (named “session cookie”). There are cookies that however remain on the computers hard drive. These cookies may remain on the computer for few years. By visiting the website for the first time the computer will then be able to recognize every further and next visit to the same website which the customer has already visited, thus providing optimal data used in previous visits (long period cookies). These cookies allow the customer not to waste time by putting in previously filled out passwords or forms that have already been used. Cookies can also be deactivated, choosing certain parameters in the options on the computers browser. We highlight the fact that if this option is chosen the customer will not be able to fully use certain functions of the website.

Certain cookies may also belong to the website (used for example to recognize a certain number of pages visited in the website) or to third parties (generated by other websites to provide certain content on the website visited). The present website may use third party cookies that are used in a dynamic and mature way to show online advertisements. The majority of browsers in use allow one to block exclusively third party cookies and only use the website cookies. Even some advertising companies which generate cookies on third party websites provide the possibility to deactivate and/or restrict them easily, even when they are anonymous, without collecting personal information of any kind (for instance, the IP address used by the end user workstation).

Cookies used for analysis of website visits

REBAIOLI S.p.A. uses instruments that analyze navigation data that allow a better use of websites: for instance, Google Analytics, a service offered by Google Inc. These services use cookies that are deposited on the user device so that the site manager can profile the website usage. The information generated by the cookies on the use of the websites by the user (including the IP address, recorded by omitting some digits) are then sent and deposited on the Google server. This information is then used to detect how the website is used by the specific user so as to examine the full use of the website, filling out reports on the activity of the website and use of Internet. To protect users, REBAIOLI S.p.A. uses a IP masking which hides the last 8 digits of the IP address thus making the used data anonymous. Users that do not wish to accept cookies related to Google Analytics can do so by means of additional browser components (for instance one can deactivate Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). To activate the component that restricts the information delivery on the use of the Website, just follow the on screen instructions and close and reopen the browser afterwards. By using this website, you allow any data belonging to yourselves to be used by Google for the above stated reasons. For further information on Google Analytics it is possible to refer to the Cookies and Analytics and related privacy policy for Google Analytics.

How to deactivate Cookies

The majority of Internet browsers are set up to accept cookies automatically. The user can change the settings so as to block cookies or to warn that cookies are being sent to the users system. There are various ways that cookies can be dealt with. The user can make use of the informative help screen found on his browser so as to see how to modify or change any settings. In the case that different devices are used (example: Computer, Smartphone, Tablet etc.) the user should make sure that each browser on every device is set up the same way regarding the cookie policy. We remind you that by deactivating the use of cookies the navigation and use of the website may be compromised and the offered service may be limited. For third party cookies used by this website we provide a link underneath so as to further deactivate them. For further information on cookies and on how to manage your personal settings and choices on third party cookies please visit http://www.youronlinechoices.com.

Technical Cookies

Technical cookies are those that do not need consent in accordance to Art.122 comma 1 of the decree Law n° 196/2003. Among these technical cookies, there are essential cookies, also called “strictly necessary” which allow the website to work fully and properly. These cookies are used exclusively by REBAIOLI S.p.A. and are first party cookies. They are saved on the users computer only during the actual ongoing session. The essential cookies are used for example when an article has being traced as added to the item basket, a certain currency or language has been chosen or an online data sheet filled in. These cookies help in the http to https transition when a different page is chosen so as to always guarantee a high level of security regarding sent data. This type of cookie is also used to remember the users choice on whether or not to accept cookies. These essential cookies cannot be deactivated using the websites options. Cookies used to analyze statistics also come under the Technical cookie heading, these are used exclusively for data and statistic purposes and for gathering information without being able to find out any information about a single user. These cookies can be deactivated and/or deleted using the browsers settings options.

These cookies are essential and cannot be deactivated using options of this website. In general, cookies can be fully deactivated in the browser at any moment.
For every technical cookie used its name and its use.

Profiling Cookies

Profiling cookies are used to offer the user a navigation experience aligned with the interests recognized during the users previous navigation experiences. For these cookies it is necessary to have an adequate instructive and a consented request, since both the guarantor and the European Authority consider them invasive to the privacy of users.

Third party cookies

While navigating on the REBAIOLI S.p.A. website the user can receive on his workstation cookies from different websites or web servers (i.e. third party cookies); this happens because on the website some elements are present (for instance images, maps, sounds, specific links to contents hosted on other domains on separate servers, which are different from the one hosting the requested page). In other words, these cookies are sent from web site managers different from the REBAIOLI S.p.A. web site administrator. These third parties could theoretically set some cookies while the user is browsing the site and gather information about the fact that the user has visited the REBAIOLI S.p.A. site. You can find more information about cookie use if you follow the suggested link. If the user explicitly denies authorization to third parties cookies, only the features of the site that do not rely on these cookies will be available.
The following chart is a list of the specific third party cookies used on REBAIOLI S.p.A.: for each cookie the name, purpose and link of the third party website are reported.