Bygging av en ny 132 kV line mellom Milano og Bologna

Bygging av en primær 132 kV sambandslinje til D.T. mellom understasjonen til HHB i Beneceto og stolpe nr. 106, inn-ut trafostasjon til understasjon i Villa Cadè, inngang til understasjon i Rubiera i trafostasjon, samt nedriving av den eksisterende historiske linjen mellom Fidenza og Rubiera. Utvikling og installering av underjordisk 132 kV D.T. høyspentkabel. Anleggsarbeid for Reggio Emilia kabelkanal

Tidsrom arbeider: 2005-2009