Teknologiske anlegg

Prosjektering og bygging av tekniske anlegg

REBAIOLI S.p.A. har de senere år styrket organisasjonen, økt kompetansen og modernisert maskinparken for å kunne tilby prosjektering og bygging av tekniske anlegg.

REBAIOLI S.p.A. prosjekterer og bygger følgende tekniske anlegg:

 • Akvedukter og avløpsnett.
 • Offentlig belysningsnett.
 • Kraftlinjer for jernbane.
 • Tekniske bygg for industrielle formål.
 • Forskaling og sikringsmurer.

REBAIOLI S.p.A. påtar seg alt grunnarbeidet knyttet til bygging av tekniske anlegg:

 • • Landmåling
 • • Plassering og kontroll av merkepåler.
 • • Graving ved fundamentering.
 • • Fundamentering under vann.
 • • Fundamentering i kompakt fjell.
 • • Fundamentering med mikropåler og gjentatte innsprøytinger.
 • • Kurvfundamenter
 • • Etablering og kontroll av støtteelementer.

I forbindelse med utbygging av en høyhastighet jernbanelinje, i regi av Alstom, var REBAIOLI S.p.A. ansvarlig for alt arbeid knyttet til belysning, tunneler og kraftforsyning.