Telekommunikasjon installasjoner

Telekommunikasjon installasjoner (hytter, master og tårn)

For REBAIOLI S.p.A. er telekommunikasjonssektoren av strategisk betydning og utgjør et referansemarked i kontinuerlig vekst, med en utvikling i takt med teknologien.

REBAIOLI S.p.A. er en nasjonal aktør og kan garantere prosjektering og gjennomføring til avtalt tid, gjennom samarbeid med sitt datterselskap RebaioliTelco.

REBAIOLI S.p.A. tilbyr pålitelige og konkurransedyktige løsninger, integrerte systemer for telekommunikasjon og følger internasjonale standarder for telekommunikasjon, alt med det formål å tilfredsstille kundenes behov og krav.

REBAIOLI S.p.A. innehar kompetanse på utskiftning og fornying av eksisterende infrastruktur og installasjoner, samt integrasjon av forskjellige teknologier og etablering av nye løsninger.

Gjennom samarbeidet med sitt datterselskap, kan REBAIOLI S.p.A tilby turnkey-løsninger til aktørene i markedet.

REBAIOLI S.p.A. tar ansvar for prosjektering og utførelse/ installasjon av følgende:

  • Fundamentering og forankring (med harpiks).
  • Pæler og selvbærende støtteelementer.
  • Hytter.
  • Master og tårn.
  • Transmisjonslinjer
  • Innendørs og utendørs rackskap til oppbevaring av teknisk utstyr.
  • Andre strukturelle elementer (braketter, armer i rør med firkantet eller rund seksjon, avstengninger, grinder, stiger, plattformer, leskur m.m.).

REBAIOLI S.p.A. påtar seg gjennom sitt datterselskap RebaioliTelco installasjon av antenner, paneler for VHF/UHF og paraboler, etablering av fiberkabler (luft/jord), samt installasjon av annet teknisk utstyr for telekommunikasjon. RebaioliTelco.

REBAIOLI S.p.A. er en solid og pålitelig samarbeidspartner som tilbyr et vidt spekter av tjenester til konkurransedyktige priser, og yter vedvarende assistanse til sine kunder Alle REBAIOLI S.p.A. sine produkter og tjenester er sertifiserte iht. de strengeste forskrifter for miljø og sikkerhet.