Sertifisert kvalitet

Transmisjonslinjer av sertifisert kvalitet

REBAIOLI S.p.A. stiller til rådighet en ledelse med stor teknisk og operativ erfaring, samt et mannskap på rundt 100 fagfolk.

For å tilfredsstille krav til kvalitet i forbindelse med transport og distribusjon av kraft, har REBAIOLI S.p.A. utviklet et eget Kvalitetssystem (definisjon gitt av forskrift UNI-EN ISO 8402) iht. gjeldene standardisering; UNI-EN ISO 9000.

Videre har REBAIOLI S.p.A. fått samsvarssertifikat iht. forskrift ISO 9001: 2000 (bedre kjent som Vision 2000) i forbindelse med konstruksjon, installasjon og drift av anlegg for transport og distribusjon av kraft med høy, medium og lav spenning.

Sertifiseringen omfatter i tillegg prosjektering og utbygging av fibernettverk (luft/jord), samt annet teknisk utstyr og materiell for telekommunikasjon, herunder leveranse og installasjon av antenner i master/tårn.

Etterlevelse av ovennevnte forskrift gir effektiv styring, vedvarende kontroll og hensyntar miljøet. REBAIOLI S.p.A.’s byggeplasser er miljøvennlige og all håndtering av avfallsprodukter skjer iht. strenge internasjonale lover og regler.

REBAIOLI S.p.A. er kvalifisert til konstruksjon og bygging av 132 – 220 – 380 kV linjer, utføre drift på 380 kV linjer, arbeid i MT/BT anlegg, leveranse og installasjon av antenner i master/tårn, samt installasjon av AT-kabler og mekanisert installasjon av MT-kabler. Bedriften kan dessuten utføre arbeid med regulering av vann, og ivaretagelse av arkeologiske funn man skulle ha kommet over.

Ansatte har fått opplæring iht. §§ 21 og 22, jfr. § 11 i D. Lgs. 626/94.

Ansatte som har ansvar for forebyggelse av brann har fått målrettet opplæring (DM 10. mars 1998) om utbredelse av brann og kontrollprosedyrer ved brann, brannslukningsutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner.

Alt operativt personale får målrettet sikkerhetsopplæring med en avsluttende eksamen. Etter avlagt eksamen gis et vitnemål for godkjenning av arbeidsutførelse på transmisjonslinjer, som f.eks. linjestrekker amaraggista, og linjevakt. Sikkerhetsopplæringen gjennomføres av Sfera S.p.A., et selskap i Enel-gruppen.

Opplæringen skjer i regi av et internt Kvalitetssystem som er sertifisert i Sektor 37 (Opplæring), der krav til faglig profil er gitt av UNI CEI EN 45011.

Ansatte som skal håndtere nødsituasjoner må ha deltatt i førstehjelpskurs med blant annet gjenopplivelse teknikker og praktiske øvelser som er i samsvar med vedlegg 3 i DM 388/2003.

REBAIOLI S.p.A. er en sertifisert leverandør iht. Sellhca – A Joint Qualification System for suppliers to Nordic Utilities.