Utstyr

Avant-garde Utstyr for professional Kraftlinjer

REBAIOLI S.p.A. har sitt hovedkontor i DARFO B.T. (BS), Via degli Artigiani n. 30. Kontorene, lagerbyggingene og verksted dekker ca. 15.000 m2.

For REBAIOLI S.p.A. betyr kvalitet blant annet kontinuerlig forbedring av det tekniske nivået på utførelsene, for derigjennom å tilfredsstille kundenes krav på best mulig måte.

REBAIOLI S.p.A. tilbyr teknisk utstyr og løsninger av meget høy standard. For eks. fundamentering under vann, fundamentering for forankring i kompakt fjell, fundamentering med mikropåler og gjentatte innsprøytinger, kurvfundamenter. REBAIOLI S.p.A. moderniserer sin maskinpark hvert 7. år.

Alle driftsmidler og utstyr undergår vedvarende vedlikehold og modernisering med det nyeste på markedet, blant annet for å garantere sikkerheten og kunne understøtte kompliserte arbeidsmetoder.

REBAIOLI S.p.A. disponerer til enhver tid moderne driftsmaskiner og utstyr, alt med CE-merking:

  • Maskiner for fundamentering med mikropåler.
  • Strekkanordninger for fundamentering i fjell.
  • Maskiner for strekking av kabler.

Maskinene kan benyttes under meget vanskelige tekniske og miljømessige forhold.

SIKKERHETSUTSTYR
I tillegg har REBAIOLI S.p.A. stor fokus på anskaffelser av utstyr for personvern, egnet til å møte bedriftens spesifikke arbeidsfunksjoner.

Utstyret skal bidra til forebyggelse og reduksjon av risiko på arbeidsplassen, samt være tilpasset miljøforholdene.

Sikkerhetsutstyret er utviklet i samarbeid med C.A.M.P. gruppen, som i dag er ansett som teknisk referanse på internasjonalt nivå i forhold til innovasjon, utvikling, produksjon og salg av integrerte løsninger for sikkerhet (spesielt ved risiko for fall fra store høyder).