Turnkey-tjenester

Fra prosjektfasen til ferdig utførelse, en turnkey-tjeneste

REBAIOLI S.p.A., er med sin erfaring og spesialisering innen kraft og telekommunikasjonssektoren i stand til å styre og koordinere aktivitetene i alle faser av arbeidet. Fra prosjekteringsfasen til gjennomføring med installasjon og teknisk bistand til ferdig leveranse og vedlikehold. Leveransene utgjør en komplett turnkey-tjeneste som REBAIOLI S.p.A. har utført med suksess i 30 år.

REBAIOLI S.p.A. påtar seg totalansvaret for det tekniske og det organisatoriske i et oppdrag. For kunden utgjør dette en garanti for effektiv utførelse, punktlighet ved assistanse og samarbeid med én pålitelig partner.

PLANLEGGING
Spesialister og teknikere hos REBAIOLI S.p.A.’ jobber tett og metodisk i forbindelse med planlegging av alle typer installasjoner:
Luftlinjer, jordkabler, transformator stasjoner, fiberkabler for telekommunikasjon, taubaner, vannverk, avløpsnett, gassdukter og annet byggverk.
I forbindelse med arbeidet utfører REBAIOLI S.p.A. blant annet utplassering av merkepåler, undersøkelse av spennviddene, kontroll av støtteelementer (seksjon og fundamentering i all slags terreng).

INSTALLASJON
REBAIOLI S.p.A. påtar seg alt fra levering av materiell og utstyr, til installasjon av tekniske anlegg, kabler og nettverk. REBAIOLI S.p.A. utfører også nødvendig grunnarbeid, fundamentering, rigging av støtteelementer, enkle og doble terna, strekking og regulering av to-ledere, tre-ledere, fire-ledere samt jordleder. Arbeidet utføres med teknologisk avanserte instrumenter, samt egen maskinpark (som ivaretar de strengeste standarder for sikkerhet).

ASSISTANSE
REBAIOLI S.p.A. garanterer for tjeneste som omfatter revisjon og vedlikehold av anleggene. Tjenesten utføres forskriftsmessig og på tidspunkter fastsatt i kontrakten. I nødssituasjoner garanterer REBAIOLI S.p.A. en intervensjonstid på inntil 36 timer, som innebærer kort responstid i forbindelse med skader (som skyldes værforhold eller annen ekstern årsak).