Renewable energy

Fornybar kraft Vindkraftverk, solcelle anlegg og biomasser

Vindkraft

Vindkraft er den mest dynamiske form for energi. Før i tiden ble vindkraft benyttet for å drive mindre anlegg. I dag konverteres vind til elektrisk kraft i moderne vindkraftverk. Vindkraft er den mest fremtredende formen for fornybar energi hva angår forholdet kostnader/ produksjon. Vindkraft er sågar den første ”grønne” energikilde menneskene har tatt i bruk.

EnergyRainbow satser på utvikling av fornybare energikilder i en bærekraftig fremtid. EnegyRainbow prosjekterer og bygger anlegg for kraftproduksjon ved omforming av vindkraft, herunder bygging tårn for vindturbiner, samt kobling anlegget til transportnettet.

Solcelle anlegg

EnegyRainbow utfører prosjektering og installasjon (turnkey) av solcelle anlegg og benytter innovative produkter og systemer av høy kvalitet og effektivitet

EnergyRainbow kan levere stor skala anlegg til bedrifter som vil investere i produksjon av kraft ved bruk av solcelle teknologi.

Biomasser

EnegyRainbow tilbyr i samarbeid med ledende produsenter av utstyr, et komplett sett av produkter og tjenester for alle faser av anleggets levetid.