Juridiske Anmerkninger

Denne siden inneholder viktige opplysninger om nettstedet www.rebaioli.it (heretter NETTSTED), innehaver av alle copyright-rettighetene. Vennligst les følgende nøye:

Opplysninger fra vedtektene/stiftelsesdokumentet
REBAIOLI S.p.A.
Italiensk MVA nr 00579190984
REA nr. 209702
Org.nr. 00808540173
Tac Code and registration number at Register of Companies of Brescia n. 12448
Aksjekapital € € 413.120 i.v.

Copyright © 2010, REBAIOLI S.p.A.

Alle rettigheter er forbeholdt. All rights reserved.

Alle rettigheter for dette dokument er forbeholdt iht. gjeldende forskrifter

Alle rettigheter for databasene er forbeholdt.

Enhver form for hel eller delvis oversettelse, tilpasning, bearbeidelse, gjengivelse (inkl. elektronisk behandling) av stoffet som dette nettstedet inneholder er forbudt og forbeholdt for alle land.

Enhver gjengivelse, publisering og distribusjon av innholdet eller deler av innholdet i denne nettsiden, inkl. såkalt «framing», analoge reproduksjonsmidler, og digital behandling i alminnelighet, er uttrykkelig forbudt uten skriftlig tillatelse fra REBAIOLI S.p.A., med unntak av vederlagsrettigheter.

Innholdet i dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, logoer, ikoner, bilder, grafiske bearbeidelser, lyd, databehandlingsprogrammer, databaser) og likeledes måten innholdet er presentert på og utformet (grafisk layout), er REBAIOLI S.p.A.’s eksklusive eiendom og er opphavsrettslig beskyttet av italienske og internasjonale lover.

Dersom opphavsrettslig beskyttet stoff blir publisert ved en feiltakelse, eller ved en overtredelse av gjeldende lover, ber vi brukerne om å underrette REBAIOLI S.p.A. om dette. REBAIOLI S.p.A. forplikter seg til å fjerne øyeblikkelig, så snart de har fått kjennskap til overtredelsen, alt innhold i sine elektroniske arkiver som er blitt realisert gjennom overtredelse av loven om opphavsrett.

Varemerker

Andre navn på produkter, tjenester eller selskaper som blir nevnt, kan være varemerker som er registrert av de respektive eiere.

Disse er opphavsrettslig beskyttet av italienske og internasjonale lover.

Anmerkninger

Informasjonene i NETTSTEDET kan inneholde enkelte tekniske uttrykk som ikke er korrekt, utelatelser eller typografiske feil. Den tilgjengelige dokumentasjonen, inkl. dokumenter som man direkte eller indirekte får tilgang til via linken, elementene disse består av og den respektive grafiske fremstillingen, leveres ”slik de er”, uten noen garanti for at det ikke finnes mangler og/eller feil som kan hindre og/eller begrense bruken.

REBAIOLI S.p.A. forbeholder seg dessuten retten til når som helst, og uten forvarsel, å kunne endre anmerkningene, tjenestene, produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne nettsiden, samt måten disse skal brukes på.

REBAIOLI S.p.A. garanterer heller ikke at dokumentene er feilfrie, uten virus og/eller annet skadelig innhold. Eventuelle utgifter for reparasjoner eller rettelser må bæres av brukeren

Brukeren aksepterer å frita REBAIOLI S.p.A. fra ansvar for eventuelle krav, skader, direkte eller indirekte ansvar ved bruk av denne nettsiden.