A102 Bologna – Firenze Virksomhet transformatorstasjoner for lys-/sterkstrømsanlegg

Installering av 15 kV mellomspenningskabler, bygging av sterkstrømsanlegg, installering av styringspaneler for mellomspenning, styringspaneler for automatiske funksjoner i kabinen, mellom-/lavspenningspaneler og tilkoblinger

Tidsrom arbeider: 2009