Construction new line at 380 KV Matera – S. Sofia

Utførelse av en variant på 380 kV høyspentledningen mellom Matera og Santa Sofia, over en strekning på 12,0 km fra stolpe nr. 180 til stolpe nr. 209, i Rampolla og Melfi kommuner. Bygging av fundamenter, utførelse av boresøyler, montering av stolper og strekking av ledninger.

Tidsrom arbeider: 2006