380 kV S.T. høyspentledning mellom Piosacco og Venaus

Utskifting av ledninger og banelegemer fra P. 32 til P. 56 for å forbedre påliteligheten, effektiviteten og sikkerheten i forbindelsene med utlandet.