Utbedring av ledningsnettet

380 kV kraftledning mellom Keinachtal – Wien Südost, utbedring av ledningsnettet, Østerrike

Tidsrom arbeider: 2012